צור קשר מאמרים וכתבות שאלות ותשובות טיפים דף הבית
ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ >> ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ?
מהי תאונת עבודה

תאונת עבודה

תאונת עבודה עשויה להתנהל בשני מישורים מקבילים, האחד - המישור הסוציאלי, ביחסים שבין עובד שנפגע לבין המוסד לביטוח לאומי והשני - המישור הנזיקי, ביחסים שבין העובד הנפגע למעביד או לצד שלישי, שהינו בבחינת המזיק.

אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

במידה ואירעה תאונת עבודה גם כתוצאה מרשלנות של המעביד ו/או צד שלישי, קיימת לנפגע עילת תביעה גם כנגד המעביד ו/או צד שלישי בנוסף לתביעת המוסד לביטוח לאומי.

מהי תאונת עבודה / מחלת מקצוע ?
 
סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏ מגדיר מהי תאונת עבודה:

תאונת עבודה - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעביד או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;

מחלת מקצוע - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חל בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו."

סעיף 81 לחוק מרחיב וקובע:
רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם –

תאונת עבודה אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

תאונת עבודה אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש;

תאונת עבודה אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה;

תאונת עבודה אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

תאונת עבודה אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות;

תאונת עבודה אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך; לענין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים;

תאונת עבודה אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א)(4) או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

תאונת עבודה, שאירעה באחת מהנסיבות המתוארות לעיל תוכר כתאונת עבודה, משכך, זכאי הנפגע לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלאות עבור דמי פגיעה, ובמידה ונותרה לו נכות צמיתה זכאי הנפגע בתנאים מסוימים למענק חד פעמי או קצבה חודשית, כמו גם להטבות נוספות.


  
עמוד הבית
פטור ממס הכנסה
ביטוח לאומי
פרופיל חברה
רשלנות רפואית
תאונות דרכים
תאונת עבודה
ביטוח
תאונות תלמידים
רופאים מומלצים
מאמרים וכתבות
צור קשר
מפת אתר זברה בניית אתרים